Protivpožarna zaštita Protivpožarna zaštita
Novosti: CLEARVU6 - Projektovanje, montaža, servis.
FP106-PA
Konvencionalna protivpožarna centrala, 6 zona (mogućnost priključenja 30 detektora po zoni), 3 nivoa pristupa, vremenski podesivo prealarmno stanje, dvodetektorska zavisnost
O300
Konvencionalni optički automatski javljač požara, za povezivanje na konvencionalnu centralu FP106-PA, poseduje VdS atest.
MS400
Podnožje detektora požara, ABS plastika, terminali bez šrafova, odgovarajući stepen zaštite sa umetnutim detektorom požara.
FMC 120 DKM G
Konvencionalni ručni javljač požara za unutrašnju montažu, povezivanje na konvencionalnu centralu FP106-PA, zaštita IP52, detektor poseduje VdS atest.
SG200
Konvencionalna protivpožarna sirena za povezivanje na protivpožarne centrale, 28 različitih tonova, jačina tona između 93 dB(A) i 114 dB(A), zaštita IP54 ili IP65 za unutrašnju ili spoljnu montažu.
OT300
Konvencionalni optički i termomaksimalni /termodiferencijalni automatski javljač požara, za povezivanje na konvencionalnu centralu FP106-PA, poseduje VdS atest.
Programiranje protivpožarne centrale
Programiranje protivpožarne centrale
Upustvo, obuka, dokumentacija.
Izrada korisničkog uputstva, obuka korisnika, izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja.