alarmni_sistemi Alarmne centrale renomiranih Kanadskih proizvođača Paradox i DSC
Novosti: CLEARVU6 - Najnoviji sistem u ponudi, vec od 160 eura.
Spectra 1727: 6-Zonska lokalna centrala
4 ulaza za zone + 1 požarna/24č provalna zona + 1 zona sa tastature
8 korisničkih kodova (nema particija)
2 PGM izlaza i 1 alarmni rele
1 izlaz za sirenu i 1 izlazni priključak za napajanje
U kompletu sa metalnom kutijom 20cm x 25cm x 8cm
1728: 12-Zonska centrala (proširiva do 16)
4-žična komunikaciona magistrala
5 ulaza za zone (10 zona sa dupliranjem) + 2 zone na tastaturama
Najviše 8 dodatnih zona
2 PGM izlaz
1A čoperski izvor napajanja
1 kontrolisani izlaz za sirenu i 1 kontrolisani izlazni priključak za napajanje
1 kontrolisani priključak za telefonsku liniju
Povezivanje modula do dužine magistrale 75m uz odgovarajući presek kabela
U kompletu sa metalnom kutijom 20cm x 25cm x 8cm
MG5000: Magelan centrala sa primo-predajnikom, za 32 bežične zone
Ugrađen primo-predajnik
32 zone (bilo koja može biti bežična)
2 žična ulaza za zone na ploči
Podržava 16 PGM-ova (od kojih bilo koji može biti bežični)
32 korisnika i 32 daljinska upravljača (jedan po korisniku)
Jednostavno unapređivanje firmvera: Priključuje se na PC preko 306USB adaptera, a zatim pomoću softvera za terensko unapređivanje može mu se promeniti firmver
Pristup programiranju preko menija za Instalaterski kod, kod gazde i kod održavanja
Slanje dojave na više telefonskih brojeva: 3 za monitoring stanice, 5 za vlastitu dojavu i 1 za Pejdžer dojavu
Kalendar sa letnjim/ zimskim režimom sata
Centralizovani nazivi: Nazivi koji se unose preko centrale MG5000 automatski se prenose na se privezane LCD tastature
Novi režim uključenja, “Sleep”
4-žični komunikacioni bus (podržava do 15 tastatura)
Taster za hardverski reset
Fukcija detekcije RF smetnji
Do 15 tastaturnih zona
2 particije
Komunikacija sa Winload softverom na brzini 57.6k baud
Zvučne zone
256 zapamćenih događaja
Postoji na 433MHz ili 868MHz
Podržava Memorijski Ključ (PMC-4)
EVO96: Digiplex EVO centrala za 96 zona
8 ugrađenih zona (16 sa korištenjem dupliranja), proširivo do 48 preko 4-žične komunikacione magistrale
Terensko unapređivanje: Osvežavanje firmvera EVO96 centrale uz pomoć Winload softvera, koristeći direktnu vezu preko 306 USB adaptera
Automatsko prebacivanje na letnji / zimski režim sata
3 ugrađena PGM izlaza
PGM1 se može koristiti kao ulaz za 2-žični dimni senzor)
1.7A čoperski Izvor napajanja
1 kontrolisani izlaz za sirenu i 1 kontrolisani izlazni priključak za napajanje
1 kontrolisana telefonska linija
Brzi reset sa tasterom
Taster za upravljanje AUX izlazom. Gašenje i paljenja Izlaza za napajanje jednim pritiskom dugmeta.
Ugrađena baterija za pamćenje sata (nije potreban DGP2-TM1)
Podesiva brzina komunikacije na magistrali (normalno/brzo) za velike instalacije
Moguće povezivanje modula do 900m daljine uz odgovarajući presek kabela
U kompletu sa metalnom kutijom 28cm x 28cm x 7.6cm