alarmni_sistemi Telefonska dojava
Novosti: CLEARVU6 - Najnoviji sistem u ponudi, vec od 160 eura.
Paravox-VD710
Telefonski dojavni automat, 4 govorne poruke, dojava na 4 telefonska broja
4 ulazne zone, 2 PGM izlaza
T-Vox
Telefonski dojavni automat, 3 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva
3 ulazne zone
PCS100
GSM komunikator, dojava monitoring centru preko GSM mreže, Contact ID protokol
SMS poruke, upload/download preko Winload-a, govorne poruke preko VDMP3
Punto +
Telefonski dojavni automat, 3 govorne poruke, dojava na 12 telefonskih brojeva
3 ulazne zone