Alarm monitoring Alarm monitoring
Novosti: CLEARVU6 - Najnoviji sistem u ponudi, vec od 160 eura.
ALARM MONITORING
CENTRALIZOVANI DALJINSKI NADZOR – ALARM MONITORING podrazumeva da se svi podaci od štićenog objekta slivaju u naš Operativni centar, tako da se svaka promena stanja na alarmnom sistemu trenutno evidentira u našem Operativnom centru.
    Podrazumeva 24 časovno praćenje stanja alarmnog sistema instaliranog u stambenom ili poslovnom objektu.
Svaka promena (uključenje ili isključenje alarma, izbijanje požara, provala u vaš objekat ) trenutno se evidentira u našem Operativnom centru.
Od štićenog objekta do Operativnog centra informacije o stanju alarmne centrale prenose se:
   - telefonskom linijom i
   - alternativno, putem radio veze (POSEDUJEMO SOPSTVENI SISTEM VEZA) ili GSM dojave
Na osnovu dobijenih informacija, u slučaju potrebe interveniše naša služba, specijalno za tu namenu formirana i obučena, kao i policija, hitna pomoć ili vatrogasna služba.
U slučaju tehničke neispravnosti obezbeđena je i 24 časovna tehnička podrška i po potrebi (vikend, praznik, itd) dežurni tehničar izlazi na objekat.
Usluge koje nudimo
PRAĆENJE - podrazumeva nadgledanje alarmnog sistema i obaveštavanje korisnika, ovlašćenih lica i specijalizovanih službi o dešavanjima bez izlaska naših interventnih ekipa na objekat.
INTERVENCIJE – po potrebi, naše interventne ekipe u najkraćem roku izlaze na objekat i reaguju u skladu sa zatečenom situacijom. Objekat se obezbeđuje do dolaska vlasnika. Na teritoriji grada Beograda raspolažemo sa više profesionalno opremljenih, mobilnih interventnih ekipa. Korisnicima, prema zahtevu, dostavljamo ŠTAMPANI IZVEŠTAJ o svim promenama i dešavanjima na alarmnom sistemu.
CENOVNIK USLUGA CDN-a na mesečnom nivou (tabela)

TIP USLUGE CENE OPIS
fizička lica pravna lica

1 PRAĆENJE 9 € 12 € ALARMNI SISTEM U VLASNIŠTVU KORISNIKA (POSTOJEĆI ILI NOVI)
24 H KORISNIČKI SERVIS, TEHNIČKA PODRŠKA, I IZLAZAK PATROLE U SLUČAJU TIPA USLUGA BR 2.
2 PRAĆENJE SA INTERVENCIJOM 27 € 30 €

ZA ISTOVREMENO PRIKLJUČENJE DVA I VIŠE OBJEKATA (VAŠA, POSLOVNOG PARTNERA, PRIJATELJA) POPUST 10%


Sve cene su bez PDV-a. Obračun u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS objavljenog prvog dana u mesecu za koji se fakturiše.


Dodatno - za lažne intervencije i (preventivne ili na poziv) obilaske po zahtevu korisnika:

- 16,00 EUR po svakoj izvršenoj lažnoj intervenciji (obilasku, patroli) u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan fakturisanja.

Za navedene usluge porez na dodatu vrednost (PDV = 18%) je na teret NARUČIOCA i biće posebno iskazan u fakturi.